U bent hier:

Oorsprong van de naam Eefsele.

Thooms oet Eefsel’. Zo stond en staat de familie Huirne van oudsher bekend. Eefsele is een buurtschap ten zuidwesten van Groenlo in de Achterhoek. Het landschap in Eefsele is eind 19e begin 20e eeuw kleinschalig met veel lokale hoogteverschillen. Het bestaat uit veel kleine akkers met nogal kronkelige grenzen. Geen verharde wegen maar zandpaden.
In die buurtschap woont de familie. Eerst op C40, later C180. De letter C verwijst naar de buurt, het nummer naar het huis of de boerderij. Vanaf 1956 wordt het adres Papendijk 86, tegenwoordig (2020) Oude Papendijk 4.

Volgens wijlen Harrie Blanken, lokaal historicus, is het mogelijk dat de naam Eefsele van ‘Evertslo(e)’ komt. Everslo was een erf (domus) en in de veertiende eeuw, leengoed van het Huis Steinfurt..[1] Dat zou rond 1500 een belangrijke hoeve zijn geweest dicht bij de vesting Groenlo. Men neemt met grote stelligheid aan dat die hoeve in de buurt van de Papendijk gelegen moet hebben. Eind 19e eeuw wordt daar zelfs bij opgravingen een grote hoeveelheid gouden munten gevonden..[2] Helaas woont de familie Huirne niet op hoeve Evertslo, want het heeft er alle schijn van dat de familie haar oorsprong vindt in Winterswijk en wel in Huppel. 

Bronnen

 

[1] https://www.heerlijkheidborculo.nl De oudste vermeldingen van toponiemen in de heerlijkheid Borculo‐Lichtenvoorde; http://www.eefsele.nl/historie/; www.heerlijkheidborculo.nl/ Voorlopige lijst van in de Heerlijkheid Borculo‐Lichtenvoorde gelegen leengoederen: Everslo erf (domus) kerspel: Groenlo, periode:1316‐1397, leenkamer: Steinfurt, opmerking: leenman: Wyllemus, zoon van Watheri de Coren; Evertsloe, Luttike, kerspel: Groenlo, buurtschap: periode: 1404‐1797, leenkamer: Zutphen Opmerking: leenman in 1404: Ghese te Bellenbrugge. In 1524 is er ook sprake van een goed ten Groten Eversloe dat ernaast ligt
https://sites.google.com/site/forthuyse/early-family-history Op 13 januari 1581 wordt Johan Elderinck, geboren rond 1568 beleend met het goed Luttike Evertsloe, in den kerspel van Grolle (Groenlo), inder buerschap van Lyvele. De tekst luidt: "Johan Elderinck, onmundig, erve sijns vaders Hermans, beleent. Sijn moder Gertrud van Voorthuysen gebruyckt tot hulder Reiner van Vanefelt 
[2] http://www.eefsele.nl/historie; W.P. Vemer, Kroniek van Groenlo, Arnhem (1969), p. 132-133